האתר בבניה ולכן חלק מהעמודים והתכנים עדיין לא מעודכנים

השתלמויות

מוזמנים להצטרף לארבעה מפגשי חשיבה והתבוננות על דרכי עבודת המחוז או צוות בית הספר ברוח בחכ"מה- בית חינוך כמשפחה. במפגשים נדייק, נעמיק ונדון בטיפוח זהות ציונית דתית אל מול אתגרי השעה, נקיים למידת עמיתים, שיח פדגוגי ומעשי בקבוצת השווים נערך ונבנה תוכניות עבודה לתשפ"ב ונלמד תכנים יהודיים ומתודות פדגוגיות וארגוניות….
השתלמות מקוונת חדשה מבית מינהל החינוך הדתי בשת"פ עם יסודות המיועדת למחנכים ומורים שהינם שליחים חוזרים – יוצאת לדרך !…